Stavební průzkum - sondáž

gallery/grinding-metal-and-safety-goggles

Nabídka služeb

Poskytnutné závěry dávají podrobný pohled na stávající stavební konstrukce, za účelem toho, aby Váš návrh úprav byl efektivní, hostodárný a účelný. Výsledky provedených sondáží a celkového průzkumu stavby snižují riziko nepředpokládaných nákladů z důvodu překvapivých zjištění v průběhu realizace. Průzkum staveb zajišťuje náš tým odborně zaměřených pracovníků. 

 

  • Kompletní stavebně technické průzkumy (předběžné, podrobné, doplňkové).
  • Zjištění způsobu založení objektu pomocí kopaných sond.
  • Pomocí sond zjištění skladeb podlah, příček, střech, obvodových plášťů.
  • Prohlídky krovových konstrukcí.
  • Zjištění rozsahu poškození, zbytkových průřezů, návrhy opatření.
  • Pasportizace objektů, celková prohlídka objektů se zaměřením na vady a poruchy, definování jejich příčin a návrhy opatření.
  • Prohlídky objektů před zateplením.
  • Zjištění přítomnosti azbestu v materiálech použitých v objektu a návrh jeho likvidace.