Stavební průzkum - sondáž

Čím se zabýváme?

 

 

Cílem stavebního průzkumu je zjistit skutečný stav konstrukcí, obvykle pro další účely zpracování, například pro posouzení konstrukce, diagnostiku poruch, projekční činnost a podobně. Postup průzkumu a diagnostické metody závisí na druhu konstrukce a účelu průzkumu.

 

Nejčastěji se setkáváme s prováděním průzkumu při:

  • ověřování skladby konstrukcí (například skladby střech, stěn, podlah)
  • ověřování vlhkostního stavu materiálu
  • termovizním měřením (ověření správnosti provedení zateplení,...)
  • azbestovém průzkumu ve spolupráci s akreditovanou laboratoří s možností návrhu postupu při likvidaci azbestu
  • pasportizaci staveb

Profesionální stavební průzkum

Prostředky

 

Disponujeme profesionálním nářadim a plně proškolenými pracovníky.

Projekce

Připravíme Vám projekt v požadovaném formátu i s možností zakreslení skutečného stavu stavby.

Komunikace

Se zákázníkem komunikuje přidělený pracovník, který má o stavu zakázky vždy přehled.

Závěr spolupráce

gallery/dew-d25941k-action-shot
gallery/property-surveying
gallery/finish
gallery/adaptacja-projektu
gallery/body-bg31

Na konci naší spolupráce je vždy spokojený zákázník s požadovanými závěry.